Wie ben ik

Mijn naam is Amber de Rooij (PhD)

Ik heb jarenlang als psycholoog gewerkt bij verschillende instanties, waaronder bij PsyQ, afdeling Psychotrauma in Rotterdam Kralingen. Inmiddels werk ik voor mezelf. Ik werk voor diverse opdrachtgevers (zie ook onder opdrachtgevers). In alle gevallen spelen speelfilms een belangrijke rol met als doel mensen te inspireren om vanuit het hoogste goed te antwoorden op de uitdagingen waarvoor het leven hen stelt, er vanuit gaande dat dit zowel bijdraagt  aan hun eigen welzijn alsook aan het welzijn van de wereld,

In 2012 ben ik gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht. De titel van mijn dissertatie is Finding Benefits in Adversity; symbolic tools in adult development. Voor mijn promotie heb ik me, naast in de (positieve) psychologie,  ook verdiept in religie, spiritualiteit, filosofie en kunst. Alles gericht op ontwikkeling gedurende de volwassenheid. Na mijn dissertatie ben ik verder aan de slag gegaan met dit thema. Hiertoe heb ik onder meer de volgende cursussen gevolgd op het gebied van: Acceptance and Commitment Therapy (ACT), kunstgeschiedenis en symboliek in de kunst. Daarnaast heb ik op het gebied van films als inspiratiebron voor persoonlijke ontwikkeling een aantal cursussen  gevolgd bij Double Healix  (Manfred van Doorn).

Meer over Films and Flourishing