Visie en missie

Visie

Het is belangrijk om uit je comfortzone te komen, anders kun je niet groeien.

Dr. Edith Eger, holocaustoverlevende, psychotherapeute en schrijfster De Keuze (2017)

Er is geen kunstvorm die als de film boven ons alledaagse bewustzijn uitstijgt, recht onze gevoelens binnen, diep in de schemerruimte van onze ziel’.

Ingmar Bergman (filmregisseur)

We leven momenteel in een sterk veranderende wereld, waarin veel mensen zich vervreemd voelen. Werkdruk/prestatiedruk en sociale media dragen daar vaak in sterke mate aan bij. Veel mensen voelen zich opgejaagd en burn-out en depressies lijken steeds vaker voor te komen; inmiddels is bijna 1 op de 5 mensen burn-out (bron: Trouw, 24 juni 2018). Status en bezit worden betrekkelijk als we merken dat deze zaken uiteindelijk weinig voldoening geven. Bovendien lijdt de aarde (waaronder ook andere levende wezens) sterk onder een overmatige consumptiedrang. Steeds meer mensen zoeken dan ook naar betekenis en richting in hun leven.

Het goede nieuws is dat we door de huidige technologische ontwikkelingen tot in onze huiskamers (en inmiddels ook daar buiten) met bepaalde films en series in contact kunnen komen, die bij nadere beschouwing, dragers zijn van universele wijsheid. De eeuwigdurende wijsheid zoals deze wel genoemd wordt, heeft mensen over de hele wereld al eeuwenlang geholpen om betekenis en richting te vinden in het eigen leven en daardoor meer welbevinden te ervaren. Voor wat betreft de film gaat het hier met name om de zo geheten positieve psychologiefilm, waarin kort gezegd de held(in) in weerwil van tegenslag bepaalde kwaliteiten, zoals integriteit, moed en menselijkheid moet zien te behouden danwel verwerven. Dit type speelfilm kan mensen inspireren om uit hun comfortzone te komen en daardoor hun potentieel te ontwikkelen cq hun ware zelf te verwezenlijken en, in samenhang hiermee, een bijdrage te leveren aan een meer leefbare wereld.

De uitspraak van Ingmar Bergman verwijst naar het feit dat een bijzonder vermogen van de speelfilm is dat het een kunstvorm is die gebruik kan maken van vrijwel alle andere kunstvormen, zoals beeld en muziek, waardoor we diep geraakt kunnen worden. Hierdoor kan de (positieve psychologie) film beschouwd worden als het medium bij uitstek om (weer) in contact komen met ons diepste zelf waardoor we (weer) zin en richting kunnen vinden in het leven.

Hieronder een voorbeeld hoe een speelfilm kan helpen bij het vinden van zin en richting in het leven. Peter Buurman, columnist voor Cineville.nl, beschrijft wat er tijdens het kijken naar de film Lean on Pete (Andrew Haigh, 2017) met hem gebeurt. Deze film gaat over een vijftienjarige jongen die een band opbouwt met een renpaard: “Opeens voelde Peter zich weer een verloren vijftienjarige en vroeg hij zich af of hij wel altijd op zoek moet zijn naar ‘de kick’. Na het zien van Lean on Pete, weet ik waar ik wél naar op zoek moet (13 juni 2018)”.

Missie

Misschien wel de mooiste ervaring die we kunnen hebben is die van “levend zijn”.

Vrij naar Joseph Campbell

Ieder van ons heeft een held in zich zitten die erop wacht om in actie te komen. We zijn allemaal “helden in opleiding”. Onze heldenopleiding is het dagelijks leven, met zijn dagelijkse omstandigheden die ons uitnodigen om heldhaftig te zijn… door het beste in jezelf en anderen naar boven te halen…door de kracht van onze geestelijke vrijheid te vieren en te oefenen.

Philip Zimbardo in: De Keuze, E.E. Eger (2017)

Films and Flourishing beoogt bij te dragen aan de innerlijke ontwikkeling van zowel jongeren als volwassenen, er vanuitgaande dat deze ontwikkeling samen hangt met zowel een groter individueel als collectief welbevinden.

Films and Flourishing verzorgt onder meer, al of niet in samenwerking met anderen: lezingen, workshops en filmcafés waarin aan bod komt hoe mensen (veel) meer uit films kunnen halen ten behoeve van hun eigen ontwikkeling. Hierbij wordt gebruik gemaakt van film(fragmenten).

Doelgroepen onder meer: psychologen, coaches, maatschappelijk werkenden, onderwijskundigen, geestelijk verzorgers, predikanten (al of niet in opleiding).

Verder: iedereen die geïnteresseerd is in het medium film als bron van inspiratie voor persoonlijke ontwikkeling.