Hoe speelfilms helpend kunnen zijn om met het leven om te gaan

Films kunnen gezien worden als de mythen van onze tijd. Zij helpen ons om onze unieke plaats in het grote geheel te vinden.

Birgit Wolz

Mythische verhalen verklaren het doel en de plaats van mensen in het grote ontwerp. Veel films bevatten een mythische boodschap die ons doet herinneren aan onze deugdzaamheid en ons authentieke zelf.

Het goud delven” in films houdt in dat we onze verborgen, meest verfijnde, eigenschappen ontdekken door te begrijpen hoe we deze deugden projecteren op de filmhelden en heldinnen. Het identificeren met een (film)karakter kan ons helpen om innerlijke kwaliteiten te ontwikkelen.

Net als “droomwerk” kan film ons helpen om ons bewust te worden van diepere bewustzijnslagen. Als gevolg hiervan kunnen we nieuwe, weidsere perspectieven gaan ervaren en (bijbehorend) nieuw gedrag ontwikkelen. Films kunnen ons helpen om te helen en ons totale zelf te integreren.

Dit innerlijke werk kan gezien worden als een vorm van “moderne tijd sjamanisme”, waarbij we een weg kunnen vinden naar onze ziel, die als logisch wordt ervaren door onze geest. Net als in gedichten, muziek en literatuur, kan het bestuderen van de symbolische en diepere betekenis van film ons  in staat stellen om emoties, intuïtie en logica te integreren, en op deze wijze rationele en “irrationele” processen te integreren.

Het begrijpen van onze reacties op karakters die “anders” zijn dan wij en die we als onsympathiek ervaren kan ons helpen om  in de “schaduw” van onze eigen psyche ons ware zelf en ons potentieel te ontdekken.

Omdat observeren ons helpt “om een stap naar achteren te doen”, kunnen we ons bewust worden van het grotere geheel. Op deze manier, kan het kijken naar films  op het witte doek (of thuis) ons helpen om onszelf en anderen beter  te begrijpen in “de grote film” van ons leven. We ontwikkelen zo een vaardigheid om onszelf en de wereld meer objectief te zien, dat wil zeggen met minder rigide, oordelende of emotionele filtering.

Bronnen:

-cinematherapy.com

-Mythen en Bewustzijn; de kracht van de mythologische verbeelding. Campbell, J. & Moyers, B. 1992 Uitgeverij De Haan/Unieboek, Houten,