De speelfilm als hulpmiddel om onze unieke plaats in het grote geheel te vinden

‘Films kunnen worden gezien als de mythen van onze tijd. Mythische verhalen verklaren het doel en de plaats van mensen in het grote ontwerp. Veel films bevatten een mythische boodschap die ons doet herinneren aan onze deugdzaamheid en ons authentieke zelf’

Birgit Wolz

Joseph Campbell zegt hierover in in zijn boek Mythen en Bewustzijn ’terecht zegt men wel dat mythologie de voorlaatste waarheid is. Voorlaatste omdat de laatste niet te verwoorden is… Mythologie richt de geest voorbij die rand, naar het onkenbare en het onzegbare. Het is dus de voorlaatste waarheid…’ En hij vervolgt. ‘Het is belangrijk te leven met de ervaring, en daarom met de kennis van het levensmysterie en dat van jezelf. Dit geeft je een nieuwe straling, een nieuwe schittering. Denken in mythologische termen helpt om je in harmonie te brengen met de onvermijdelijkheid van het  aardse tranendal. Je leert de positieve waarden herkennen in wat de negatieve momenten en aspecten van je leven lijken. De grote vraag is of je in staat zult zijn volmondig ja te zeggen tegen je avontuur…’

Omdat observeren ons helpt “om een stap naar achteren te doen”, kunnen we ons bewust worden van het grotere geheel. Op deze manier, kan het kijken naar films  op het witte doek (of thuis) ons helpen om onszelf en anderen beter  te begrijpen in “de grote film” van ons leven. We ontwikkelen zo een vaardigheid om onszelf en de wereld meer objectief te zien, dat wil zeggen met minder rigide, oordelende of emotionele filtering.

Bronnen:

-cinematherapy.com

-Mythen en Bewustzijn; de kracht van de mythologische verbeelding. Campbell, J. & Moyers, B. 1992 Uitgeverij De Haan/Unieboek, Houten,

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *