Films en mindfulness

Het leven staat alleen in het hier en nu tot onze beschikking. Het verleden is voorbij en de toekomst is nog niet aangebroken.

Boeddha

Het leven gaat vrij snel. Als je niet stopt en af en toe rond kijkt, zou je het kunnen missen.

Ferris Bueller

Mindfulness houdt het van moment tot moment aandacht besteden aan onze ervaringen in. Twee kwaliteiten spelen daarbij een belangrijk rol: zelfregulering met betrekking tot   aandacht en een houding van nieuwsgierigheid, openheid en acceptatie. Mindfulness is het tegenovergestelde van op de automatische piloot leven, een staat van onbewustheid die over  het algemeen een groot deel van ons dagelijks leven uitmaakt.

Mindfulness  lijkt voor sommige mensen misschien een wat zweverig begrip, maar dat is het   absoluut niet.  Integendeel, we zijn in feite pas echt in de realiteit als we zoveel mogelijk met onze volledige aandacht in het hier en nu zijn. Mindfulness helpt ons ook om minder te lijden omdat, als we niet oppassen, we bijna voortdurend bezig zijn met het verleden of de toekomst, wat vaak een tobberige karakter heeft; onze emoties zijn gewoonlijk voor een groot deel van “negatieve” aard. Dat zit nu eenmaal in de evolutie; van oudsher konden we het beste overleven als we ons op het ergste hadden voorbereid. Echter, die overlevingsstand, die vaak gepaard gaat met overlevingsemoties zoals angst, woede of afkeer, kan niet alleen een ongunstige invloed op onze gemoedstoestand hebben, maar ook op ons lichamelijk welzijn.

Met het beoefenen van mindfulness train je het vriendelijk richten van je aandacht. Dat wil zeggen dat je er niet over oordeelt als je merkt dat je aan het piekeren bent of je somber voelt, maar dat je het eenvoudigweg opmerkt en je aandacht terugbrengt naar het hier en nu.  Hierdoor kun je ook je aandacht beter richten op wat je helpt om je beter te voelen,  bijvoorbeeld op je kenmerkende kwaliteiten of sterke kanten (zie voor inspiratie evt.  de voorgaande blogs). Wellicht krijg je energie van het leren van iets nieuws, creatief bezig zijn, lekker te gaan sporten of iets aardigs doen voor een ander.

 Mindfulness en films:
Door mindful naar een film te kijken kun je extra profiteren van de deugden en/of kwaliteiten die in de film aan bod komen, in de zin van je erdoor te  laten inspireren. Daarnaast kun je jezelf beter leren kennen door op een niet oordelend manier op te merken welke emoties je bij het kijken ervaart; ook de overlevingsemoties horen erbij en maken je ervan bewust wat belangrijk voor je is! Daarnaast kan het op deze wijze kijken naar een film cathartisch (reinigend) werken doordat er emoties kunnen loskomen, die voorheen vastgehouden werden, zoals bijvoorbeeld verdriet. Hieronder worden tenminste zeven manieren beschreven waarop mindfulness in verband staat met films.

 • Mindful naar films kijken: Hierbij is het belangrijk dat je in contact bent met je ademhaling en je, zonder te oordelen, open stelt voor de ervaring van de film in het huidige moment.
 • Mindfulness opgeroepen in de kijker: De karakteristieken van de film zelf – beelden, geluid, muziek en acties – kunnen mindfulness bij de kijker uitlokken. Dit kan soms leiden tot een diepere staat van absorptie en flow.
 • Mindfulness afgebeeld in films: In onder meer de meditatieve film Walk With Me over de zen-boeddhistische commune in Plum Village onder leiding van Thich Nath Hanh (2017 ) komen verschillende manieren van meditatie aan bod, waaronder mindful wandelen en eten.
 • Mindfulness als karaktertransformatie: In dit soort films zien we vaak dat de hoofdpersoon aandachtige aanwezigheid heeft ontwikkeld, hetgeen leidt tot inzicht en verandering. Ook zien we vaak dat diegene daardoor veel “opgeruimder” wordt. Dit wordt met name aangetroffen in films die expliciet gaan over de “levensreis”, zoals The Straight Story (1999) of The Way (2010).
 • Momenten van Mindfulness: Vaak is het zo dat de karaktertransformatie van een filmkarakter in een dramatisch moment culmineert, b.v. in een zin in een conversatie of een beeld als een zwevende papieren zak zoals in American Beauty (1999). Wat het belangrijkste is in het leven wordt vaak in een enkel moment of als onderdeel van een scène Dergelijke scènes vertegenwoordigen vaak wendingen of momenten van een climax in een film. Zij  wijzen op inzicht van het karakter of op het plaatsvinden van een cruciale actie.
 • Symbolische beelden: Sommige cinematische beelden zijn in het bijzonder symbolisch. Deze beelden kunnen worden gebruikt door de filmmaker als een “symbool van mindfulness” voor de kijker en/of de karakters in de film. Voorbeelden hiervan zijn American Beauty (1999), waarin de hoofdpersoon een papieren zak die in de lucht zweeft filmt. Een ander voorbeeld betreft de kersenbloesems in The Last Samurai (2003).
 • Rapsodies van mindfulness: Deze term is gemunt door Johan Kabat-Zinn, een deskundige op het gebied van mindfulness. Hij gebruikt bovengenoemde uitdrukking om te verwijzen naar de klassieke novelle Walden geschreven door H.D. Thoreau, die in zijn geheel betrekking heeft op het ervaren van mindfulness. Er zijn ook films die beschouwd kunnen worden als rapsodies van mindfulness. Dit zijn films die thema’s op het gebied van mindfulness  afbeelden, terwijl ze tegelijkertijd  trachten het bewustzijn van de kijker te verdiepen. In dergelijke films is alles met elkaar verbonden, net zoals in een episch gedicht. Voorbeelden hiervan zijn Baraka (1992) Alone in the Wilderness (2004) en Into Great Silence (2005) en Samsara (2012).

Overige films  over mindfulness in combinatie met kwaliteiten/sterke kanten

 • Stalker (1979, Rusland)
 • Ferris Bueller’s Day Off (1986, V.S.)
 • Groundhog Day (1993, V.S.)
 • Little Buddha (1993, V.S.)
 • The Shawshank Redemption (1994, V.S.)
 • Doing Time, Doing Vipassana (1997, India, Israel)
 • Kundun (1997, V.S)
 • Dancer in the Dark (2000, Spanje/ Argentinië/Denemarken)
 • Ram/Dass; Fierce Grace (2001, V.S.)
 • Spring, Summer Autumn, Winter…and Spring (2003, Korea)
 • The Last Samurai (2003, V.S./Nieuw Zeeland)
 • Zen Noir (2006, V.S)
 • How to Cook Your Life (2007, Australie)
 • The Dhamma Brothers (2007, V.S.)
 • The Yes-man (2008, V.S.)
 • Kung Fu Panda (2008, V.S.
 • Buitiful (2010, Mexico/ Spanje)
 • An (2015, Japan)
 • Christopher Robin (2018, V.S.)
 • A Beautiful day in the Neighbourhood (2019, V.S)
 • The Octopus Teacher (2020, Zuid-Afrika)

Bronnen:

Mindfulness and Characterstrenghts. A Practical Guide to Flourishing. Niemiec, R.M. (2014). Boston: Hogrefe Publishing

Positive Psychology at the Movies 2. Using Films to Build Characterstrenghts and Well-Being. 2nd Edition. Niemiec, R.M., Wedding, D. (2014). Boston: Hogrefe Publishing.

 

 

 

 

Leergierig zijn (liefde voor het leren)

Liefde voor het leren is de meest noodzakelijke passie…daarin ligt ons geluk. Het is een gegarandeerde remedie die ons lijden kan verlichten, een oneindige bron van plezier.

Emilie du Chatelet ( Franse wiskundige, natuurkundige en schrijfster ten tijde van de Verlichting)

Akeelah: 5000. Ik heb ze allemaal geleerd, maar ik had wat hulp.
Dr. Larabee: Je moet heel goed voorbereid zijn.
Akeelah: weet u, toen ik een klein meisje was en mijn vader dood ging, huilde ik de hele tijd. Maar toen…vond ik iets dat hielp.
Dr. Larabee: wat was dat?
Akeelah: ik spelde en spelde en ik voelde me beter.
Misschien, als u aan haar denkt, kunt u proberen te spellen. Het kan misschien helpen.

Spellen als een passie en een manier om met ingrijpende gebeurtenissen om te gaan in de film Akeelah and the Bee[1]

Zowel de Franse Emilie als het 11-jarige Afro-Amerikaanse meisje Akeelah uit bovengenoemde film hebben een rijke bron van troost gevonden in het leren. Misschien wel een van de meest fantastische dingen van leren is dat een leergierig persoon nooit uitgeleerd raakt. Mensen voor wie deze kwaliteit tot hun kernkwaliteiten behoort, kunnen worden beschouwd als gezegende mensen, omdat het ze een bepaalde openheid naar de buitenwereld geeft, hoewel ze  natuurlijk ook met veel belangstelling hun innerlijke wereld kunnen onderzoeken.

Het is bijna onmogelijk om depressief of somber te zijn en je met enthousiasme en toewijding ergens in te verdiepen, zo is te zien  aan de opmerkingen van Emilie en Akeelah. De kwaliteit liefde voor het leren is overigens gerelateerd aan de kwaliteit nieuwsgierigheid (zie eerdere blog) met dát verschil dat het hier gaat om meer systematisch toevoegen van kennis aan wat men al weet. Nieuwsgierig zijn, in de goede zin van het woord, kan wel  helpend zijn om zoveel mogelijk te leren. Mensen die ervan houden om nieuwe dingen te leren hebben  over het algemeen vertrouwen in hun vermogen om te leren, ze hebben er plezier in en vinden het heerlijk om te leren om het leren zélf.

Het komt nogal eens voor dat, als mensen helemaal opgaan in het leren, ze een toestand van flow ervaren. Dit is een optimale bewustzijnstoestand waarin we ons erg goed voelen en ons best doen. Voor de liefhebbers: een toestand van flow gaat gepaard met  de alpha-theta-golffrequentie in de hersenen, dit is ook de hersenzone waar tegelijkertijd gammagolven kunnen optreden. Gammagolven binden ideeën uit verre uiteenlopende gebieden in de hersenen, die herinneringen, ervaring en nieuwe stimulansen verbinden. Gammagolven treden alleen op in combinatie met thetagolven, die gerelateerd zijn aan ontspanning. Met andere woorden we zijn in flow enerzijds super ontspannen en tegelijkertijd supergeconcentreerd. In de scène The Field in de film The Legend of Bagger Vance (2000) zien we hoe Junnah (Matt Damon) van de mysterieuze caddy Bagger Vance (Will Smith) leert om zodanig golf te spelen dat hij in een flowtoestand terecht komt. Wat opvalt is dat zijn depressieve stemming als sneeuw voor de zon lijkt te verdwijnen.

 Aanraders voor mensen die de kwaliteit liefde voor het leren (nog meer) willen cultiveren:

 • Stel doelen voor jezelf. Wanneer je denkt aan wat je wilt bereiken overweeg dan díe dingen die waarschijnlijk zullen leiden tot een goed resultaat, een gevoel van “meesterschap” en een gevoel van dingen voor elkaar gekregen te hebben
 • Denk na over belangrijke interesses die je ooit had. Welke interesses heb je mogelijk verwaarloosd. Welke passies heb je genegeerd omdat je het te druk had? Ga opnieuw aan de slag met je hobby of interesse en zorg dat je er volledig in opgaat (de flow 😊!)
 • Omarm zelfverbetering. Het is verstandig om nooit te denken dat er niets meer te leren valt of te denken dat je jezelf niet verbeteren kunt.
 • Ga bewust met leren aan de slag. Reserveer bijvoorbeeld 30 minuten per dag om iets te leren. Probeer die tijd ook echt vol te maken zonder je te laten afleiden. Je kunt bijvoorbeeld overwegen een nieuw boek te lezen of specifieke dingen op Internet op te zoeken over een onderwerp dat je interesseert.
 • Overweeg een levenslange “student” te worden. Volg bijvoorbeeld elk jaar minstens een cursus, die niet met je werk te maken heeft als je werk hebt, maar die aansluit bij je interesses.

Laat je inspireren door films en documentaires waarin liefde voor het leren een belangrijke rol speelt:

 • Madame Curie (1943, V.S.)
 • The Enigma of Kaspar Hauser (1974, West-Duitsland)
 • Yentl (1983, V.S.)
 • Billy Eliot (2000, Groot-Britannie)
 • A Beautyfull Mind (2001, V.S.)
 • Les Choristes (2004, Frankrijk)
 • Harvie Krumpet (2004, Australië)
 • Mad Hot Ballroom (2005, V.S.)
 • Memoires of a Gheisha (2005, V.S.)
 • Akeelah and the Bee (V.S., 2007)
 • Julie and Julia (2009, V.S.)
 • Temple Grandin (2010, V.S.)
 • Girl Rising (2013)
 • American Promise (2015)
 • The Invincible Da Vinci (2019)

Bronnen onder meer:

Positive Psychology at the Movies 2. Using Films to Build Characterstrenghts and Well-Being. 2nd Edition. Niemiec, R.M., Wedding, D. (2014). Boston: Hogrefe Publishers.

 

 

 

 

[1] Een spellingswedstrijd is een competitie waarin aan deelnemers gevraagd wordt om een ruime selectie aan woorden te spellen, meestal met een gevarieerde moeilijkheidsgraad. Om deel te nemen moeten deelnemers de spelling van woorden memoriseren zoals ze in een woordenboek beschreven zijn, en ze vervolgens op die manier reciteren.

 

.

Nieuwsgierigheid

Nieuwsgierigheid (in de goede zin van het woord)

“I have no special talent. I am only passionately curious.” Albert Einstein

“Curiouser and curiouser”. Alice in Wonderland

Nieuwsgierigheid: open zijn voor ervaringen die zich voordoen in je leven omdat die op zichzelf als waardevol worden ervaren, allerlei onderwerpen fascinerend vinden, exploreren en ontdekken.

Nieuwsgierigheid is evenals hoop, vitaliteit, liefde en dankbaarheid een kwaliteit die in sterke mate verband houdt met welbevinden. Actieve nieuwsgierigheid (waarover hieronder meer) wordt geassocieerd met een aantal voordelen, zoals langer leven, het hebben van betere relaties, én de ontwikkeling van een betere intelligentie. Ook ervaren nieuwsgierige mensen een grotere tevredenheid met én meer betekenis in het leven.

In zijn boek Nieuwsgierig? benadrukt hoogleraar psychologie Todd Kashdan de positieve kant van nieuwsgierigheid. Zonder deze kwaliteit gaan we risico’s uit de weg, stoppen we met de uitvoering van uitdagende klussen, gaan we geen nieuwe contacten aan met anderen en zijn we niet geïnteresseerd in nieuwe informatie. Om te kunnen groeien en ontdekken is nieuwsgierigheid voorgeprogrammeerd in onze hersenen; onze hersenen zijn dan ook verzot op alles wat nieuw is! Als we ons open stellen om nieuwe dingen te ontdekken, léren we ook onvermijdelijk iets. Het ultieme doel van ons nieuwsgierigheidssysteem is om onze bestaande kennis en vaardigheden uit te breiden. De stof dopamine speelt een centrale rol bij nieuwsgierigheid en onderzoekend gedrag. Zonder deze neurotransmitter worden we een apathische luie voddenbaal, aldus Kashdan. Volgens hem geeft niet zozeer geluk, maar nieuwsgierigheid ons blijvende voldoening en bevrediging. Hij pleit in dit kader ook voor het omarmen van de onzekerheid van het onbekende; op deze manier wordt het leven een permanente speurtocht vol verrassingen. Belangrijk hierbij is dat we al onze zintuigen gebruiken. Daarnaast is het van belang om de bereidheid te hebben om ons te verwonderen over allerlei alledaagse dingen en te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om die interessant te maken. Actieve nieuwsgierigheid kan ons helpen om meer mindfull in het leven te staan, in de zin van het bewust brengen van onze aandacht naar de huidige ervaring met een open en niet-kritische blik.

Aanraders om (nog) nieuwsgieriger in de goede zin van het woord te worden:

 • Oefen om de wereld om je heen op zo’n manier te benaderen alsof je alles voor het eerst meemaakt. Probeer net zoals Alice gefascineerd is door het witte konijn, te kijken welke levende wezens of objecten je kunt ervaren alsof je ze voor de eerste keer ziet. Probeer ook een voedingsmiddel, zoals bijvoorbeeld een perzik, op zo’n manier te eten alsof je die voor de eerste keer in je leven proeft.
 • Doorbreek patronen en routines die je op de automatische piloot doet. Beschouw al de activiteiten die je verricht op een typerende dag. Waar ben je het meest nieuwsgierig naar om te veranderen? Breng een verandering in je dagelijkse routine aan (probeer bijvoorbeeld een andere route uit als je uit je werk komt, eet een ander ontbijt of introduceer jezelf bij iemand die je nog niet kent op het werk of elders).
 • Ga actief aan de slag met je nieuwsgierigheid. Onderneem actie in plaats van passief af te wachten of er interessante dingen in je leven gebeuren. Streef nieuwe ervaringen na – onderzoek wat je voor nieuwe en andere zaken je in je leven kunt ondernemen. Wordt een ontdekker! Probeer voeding uit die je nog niet kent, praat met mensen die nieuw voor je zijn, en ontdek nieuwe plekken op de wereld, dat kan ook dichtbij zijn, bijvoorbeeld een andere wijk, grenzend aan je eigen woonwijk.
 • Probeer elke dag iets nieuws te leren over tenminste een persoon die je op een dag ontmoet. Mensen kunnen heel fascinerend zijn als je je (meer) in hen verdiept.

Boekentip: Kleine Genoegens van de School of Life (2017). Nederlandse uitgever (Nijgh en Van Ditmar). Actieve nieuwsgierigheid is een van de onderwerpen die aan bod komen in dit zeer aan te raden boek!

Films waarin nieuwsgierigheid in de goede zin van het woord een belangrijke rol speelt:

• The Gods Must Be Crazy (1980, Zuid-Afrika, Botswana)
• Wings of Desire (1987, West-Duitsland)
• Last Images of the Shipwreck (1989, Argentinië)
• Secrets of the Heart (1997, Spanje)
• Swimming Pool (2002, Frankrijk/Engeland)
• Mongolian Ping Pong (2005, China)
• Alice in Wonderland (VS, 2010)
• Ten Items or Less (2006, VS)
• The Best Exotic Marigold Hotel (2012, Engeland)
• Wild (2014, VS)

Bronnen onder meer:

 • Kashdan, T.B. (2009). Curious? Discover the missing ingredient to a fulfilling life. New York, NY: HarperCollins.
 • Positive Psychology at the Movies 2. Using Films to Build Characterstrenghts and Well-Being. 2nd Edition. Niemiec, R.M., Wedding, D. (2014). Boston: Hogrefe Publishers.